Category: Kinh nghiệm thiết kế

Là nơi chia sẻ các kinh nghiệm thiết kế HVAC thực tế . Các kinh nghiệm do chính mình từng trải qua hoặc gặp phải trong quá trình làm việc. Hi vọng với những lưu ý này, các bạn sẽ không bị gặp những lỗi trong quá trình thiết kế, thi công hệ thống hvac này nữa.

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN VẼ AUTOCAD HVAC
MIỄN PHÍ

Hãy đăng ký mail để mình gửi bản vẽ HVAC cho nhé !

Đăng ký thành công

Có lỗi khi đăng ký