Danh mục: Kinh nghiệm thiết kế

Là nơi chia sẻ các kinh nghiệm thiết kế HVAC thực tế . Các kinh nghiệm do chính mình từng trải qua hoặc gặp phải trong quá trình làm việc. Hi vọng với những lưu ý này, các bạn sẽ không bị gặp những lỗi trong quá trình thiết kế, thi công hệ thống hvac này nữa.