Category: Kỹ năng khác

Các kỹ năng khác để phục vụ công việc như : kỹ năng giao tiếp, ứng xử với đồng nghiệp và sếp. Kỹ năng quản lý thời gian làm việc hiệu quả, kỹ năng nhìn nhận vấn đề… Đây là các kỹ năng rất quan trọng mà trường học không hề dạy cho bạn.

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN VẼ AUTOCAD HVAC
MIỄN PHÍ

Hãy đăng ký mail để mình gửi bản vẽ HVAC cho nhé !

Đăng ký thành công

Có lỗi khi đăng ký