Danh mục: Kỹ năng phần mềm

Kỹ năng phần mềm là kỹ năng cần thiết đối với tất cả kỹ sư HVAC. Bởi vì chúng ta cần sử dụng thành thạo rất nhiều phần mềm như : autocad, revit mep, excel, word, heatload, trace 700, duct checker….