Category: Kỹ năng phần mềm

Kỹ năng phần mềm là kỹ năng cần thiết đối với tất cả kỹ sư HVAC. Bởi vì chúng ta cần sử dụng thành thạo rất nhiều phần mềm như : autocad, revit mep, excel, word, heatload, trace 700, duct checker….

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN VẼ AUTOCAD HVAC
MIỄN PHÍ

Hãy đăng ký mail để mình gửi bản vẽ HVAC cho nhé !

Đăng ký thành công

Có lỗi khi đăng ký